Մենք ձեզ կտանք ութ հարց՞ որոնց դուք պետկե պատասխանեք Այո կամ Ոչ։
Միգրեն-ուղեցույցը հստակ կցույց տա ձեզ, որ կետերը ինկատի ունենք։
Փակվում և ցավում է Ձեր քիթը միգրենի ժամանակ?
 
 
Քթի խոռոչի լորձաթաղանթում անցնումեն եռակյա նյարդի ճյուղերը։ Եթե նրանք բորբոքվածեն առաջացնումեն ցավ իսկ լորձաթաղանթը աըտուցվում է։
Զգումեք Դուք ցավ կամ ճնշում աչքում կամ աչքի հատակում?
 
 
Այտուցվաց և բորբոքված եռակյա նեռվը աըստեղ մտնումե աչքափոս։ Դա բերումե ճնշման զգացողության աչքերում կամ աչքի հատակում։
Դուք սեխմւմ կամ մասաժի ենթարկումեք այդ կետերը ցավերի պրիստւպի յամանակ?
 
 
Բորբոքված նյարդերը այստեղ անցնւմեն մաշկի տակ։ Սեխմելուց նրանց վրա կարճատև հանգստի զգացմունքե գալիս։
Ցավոտե այդ հատվածը?
 
 
Երկու նյարդերը անցնումեն մկանի միջով, որը առաջացնում է մաշկի վրա կնճիռ։ Մկանի կծկումը բորբոքւմե այդ նյարդերը և առաջացնում է ցավ։
Դուք զգումեք ցավ այդ կետում, և սխմումեք նրա վրա պրիստուպի ժամանակ?
 
 
Այդ նյարդը դուրսե գալիս քունքային մկանի միջով աչքափոսի հետին եզրով։ Մատերով սեխմելով այդ հատվածին կարողե առաջանա կառճատեվ հանգստւթյուն։
Կան ցավեր և պուլսացիյա այդ հատվածում միգրենի ժամանակ?
 
 
Քունքային զարկերակը հաստացաժ է և պուլսացվում է։ Զարկերակը սեխմելուց առաջանում է կարճատև ցավի տւլացում։
Զգումեք Դուք միգրենի ժամանակ թմրածություն և բռնվածություն ծործորակում պարանոցում։
 
 
Գրգռված ծործորակային նյարդը կապված է եռակյա նյարդի հետ։ Դա բերում է պարանոցի մկանների ձգվածությանը։
Կան Ձեռ մոտ ցավեր միգրենի ժամանակ այս կետերում?
 
 
Ծործորակային ներվը այստեղ անցնում է տրապեցիւս եվ կիսամեչքային մկանների միջով։ Այս երկու կետերում նյարդը հատվում է զարկերակով և առաջացնում է ցավ։
Ռեգուլյատորի միջոցով տեղադրեք միգրենի պրիստուպները տեղակայվումեն աջ թե ձախ կողմերում։
50%
ձախ աջ
Հիմա միգրենի պրոֆայլը ամբողջականե։
Սեխմեք «Շարունակել» , որ մտնեք միգրենի անկետա.