Հրատարակումներ

Այստեղ կարող եք գտնել հրատարակված հոդվածներ բոտուլինատոքսինի Ա տեսակի գործածման մասին ինչպես նաև միգրենի վիրաբուժական մոտեցման մասին: Կապույտ գույնով նշված վերնագրեը ցույց են տալիս , որ դրանք հնարավոր են ներբեռներ որպես ամբողջական ֆայլ:

1 Հրապարակումներ MSC

Հրապարակումներ, , հատուկ գրքեր, հրապարակված ամփոփագրեր , կոնգրեսի դասախոսություններ

2 Միջազգային հրապարակումներ

ՄԻգրենի օպերատիվ թերապիայի մասին գրականություն