Միգրենի օպերատիվ վիրաբուժական բուժման վճարումները


Սկզբնական գնահատականը և միգրենի անկետայի նախնական կոնսուլտացիան անվճար են:

Դրան հետևող վճարումները բաժանվում են սկզբանական վճարման ՝բոտուլինատոքսինի թեստի համար , հետո առանձին վճարում միգրենի վիրաբուժական վիրահատության համար, որը ներառում է իր մեջ վիրաբուժությունից առաջ և հետո արվող բոլոր կոնսուլտացիաների վճարումները:

  • բոտուլինատոքսին թեստի վճարը.
  • օպերատիվ վիրաբուժական վիրահատման վճարը ,որը ներառում է նախավիրահատական և հետվիրահատական կոնսուլտացիաները և զննումները