Թիմը


  • Շատախյան Մեսրոպ Պետրոսի

    անոթային վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր։


    Երեբունի ԲԿ-ի միգրենի և անոթների վիրաբուժության ծառայության ղեկավար։ Կատարւմ է միգրենի բուժման ամբողջ սպեկտրի վիրահատւթյւններ։