Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Následující uvádí jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo při přístupu na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, původu, příjemcům a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytics a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy vašeho surfování. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a analýzy. Analýza chování surfování je obvykle anonymní, tzn. Ze těchto údajů nebudeme schopni vás identifikovat. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak využít možnosti v tomto ohledu.

 

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky brali ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Medsteps AG
Dorfplatz 6
6330 Cham
Švýcarsko
Vorstand: Rolf Scherrer

Telefon: 0041 55246 6263
Email: impressum@medsteps.ch

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je úředník ochrany údajů německého státu, v němž má naše společnost sídlo. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatele webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Jak to dovolují zákony, máte právo kdykoli s bezplatnými informacemi o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

 

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serverů". Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Dotazník na migrénu

Pokud nám zašlete žádost prostřednictvím formuláře dotazníku Migraine, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na vaše žádosti a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Proto budeme zpracovávat veškerá data, která zadáte na dotazník Migréna, pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Vaše údaje, které poskytnete, uchováte v dotazníku Migraine, dokud nevyžádáte jeho vymazání, zrušíte souhlas s jeho ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. Po splnění vaší žádosti). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

 

4. Analytics a reklama

Google Analytics

Na této webové stránce používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Anonymní IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaši IP adresu zkrátí společnost Google v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Prohlížečový plugin

Můžete zabránit uložení těchto souborů cookie výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit předávání údajů generovaných soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Odmítání sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Cookie pro odhlášení se nastaví tak, aby zabránilo shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách na těchto stránkách: Vypněte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Externí zpracování dat

Do služby Google jsme uzavřeli smlouvu o outsourcingu zpracování dat a při používání služby Google Analytics plně plnili přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Shromažďování demografických údajů službou Google Analytics

Tento web používá demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje generovat sestavy s výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Tato shromážděná data nemohou být přičítána žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je popsáno v části Odmítnutí sběru dat.

Matomo (dříve Piwik)

Tento web používá webovou službu open source web analytics Matomo. Matomo používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Za tímto účelem jsou informace vytvořené cookie o používání těchto webových stránek uloženy na našem serveru. Adresa IP je anonymní před uložením.

Soubory cookie Matomo zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte.

Uložení cookies Matomo je založeno na Art. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Informace vytvořené cookies o vašem používání tohoto webu nebudou zveřejněny třetím osobám. Můžete zabránit uložení těchto souborů cookie výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním dat, můžete zde tuto funkci deaktivovat. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen cookie opt-out, aby se předešlo tomu, že společnost Matomo uchová údaje o vašem použití. Pokud vymažete soubory cookie, bude to znamenat, že cookie odhlášení se také odstraní. Poté budete muset znovu aktivovat, když se vrátíte na naše stránky, pokud si přejete, aby vaše aktivity nebyly sledovány.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Jako součást Google AdWords používáme tzv. Sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové stránky a soubor cookie dosud nevypršela, společnost Google a webové stránky mohou informovat, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na této stránce.

Každý inzerent Google AdWords má jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat pomocí webové stránky inzerenta AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku značek měření konverzí. Inzerenti však nezískávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se k tomu odhlásit tím, že změníte nastavení prohlížeče tím, že snadno vypnete soubor cookie sledování konverzí Google. Tímto způsobem nebudete součástí statistik sledování konverzí.

Konverze cookies jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

 

5. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts

Pro jednotné zobrazení písem používá tato stránka webové písma poskytované společností Google. Když otevřete stránku, váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje sociální doplněk, váš prohlížeč vytváří přímé spojení se servery Google. Google si tak uvědomuje, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, používá váš počítač standardní písmo.

Další informace o správě uživatelských údajů naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tyto stránky využívají mapovou službu Map Google pomocí rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a usnadnění umístění míst, které jsme uvedli na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Další informace o správě uživatelských dat naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.

SoundCloud

Na našich stránkách mohou být integrovány pluginy sociální sítě SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Velká Británie). Zásuvné moduly SoundCloud lze rozpoznat pomocí loga SoundCloud na našich stránkách.

Když navštívíte naši stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu pluginové rozhraní přímo mezi prohlížečem a serverem SoundCloud. To umožňuje SoundCloud přijímat informace, které jste navštívili naše stránky z vaší IP adresy. Pokud během přihlášení k účtu SoundCloud kliknete na tlačítka "Líbí se" nebo "Sdílet", můžete propojit obsah našich stránek s profilem SoundCloud. To znamená, že SoundCloud může s našimi uživatelskými účty spojit návštěvy našich stránek. Rádi bychom poukázali na to, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ao tom, jak to bude využívat SoundCloud. Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti SoundCloud naleznete na adrese https://soundcloud.com/pages/privacy.

Pokud nechcete, aby společnost SoundCloud spojila vaši návštěvu s našimi stránkami pomocí účtu SoundCloud, odhlaste se z účtu SoundCloud.