Migræneindgreb

"Opdagelsen" af migræneindgrebet

Migræneindgrebet blev opdaget i USA ved en tilfældighed i år 2000. I en klinisk undersøgelse, som omfattede 314 patienter, fjernede kirurger øjenbrynsmusklen, en lille muskel i øjenbrynsområdet, for at fjerne "vredesrynker". Inden indgrebet havde 39 ud af de 314 patienter haft migræne. Et år efter operationen rapporterede 31 af disse 39 patienter, at deres migræne enten var forsvundet helt eller mildnet betragteligt.

Øjenbrynsmusklen danner "vredesrynker"

Øjenbrynsmuskel

Disse resultater fik kirurger på universitetshospitalet i Cleveland (USA) til at se nærmere på forbindelsen mellem øjenbrynsmusklen og migræne. Siden da er der offentliggjort en række undersøgelser om effektiviteten af kirurgisk behandling af migræne. Desuden har patientdata fra USA, Østrig og Tyskland påvist, at:

  • 35 % af patienterne var helt fri for migrænesymptomer et år efter operationen.
  • Hos yderligere 57 % af patienterne var anfaldenes hyppighed og smerternes intensitet mindsket til mindre end det halve efter indgrebet.

Kirurgisk behandling af migræne

Ved kirurgisk behandling af migræne fjernes trykket på forskellige grene af trigeminusnerven. For mange mennesker er det interaktionen mellem øjenbrynsmusklen og trigeminusnerven, der fører til et migræneanfald. Øjenbrynsmusklen er placeret over øjenbrynene og er en af de muskler, der giver "vredesrynker" eller andre udtryk i den del af ansigtet. En del af trigeminusnerven går gennem øjenbrynsmusklen. Som følge af irritation af nerven startes en bølge af begivenheder, der kan føre til et migræneanfald.

Kirurgen skærer et lille snit langs øjenlågsfolden for at fjerne den smerteudløsende muskel – i de fleste tilfælde øjenbrynsmusklen. Nerven i musklen bliver hverken fjernet eller beskadiget ved indgrebet. Når musklen er fjernet, kan nerven i triggerområdet over øjenbrynet ikke blive stimuleret, og derfor fjernes migrænesymptomerne.

Triggerområder i tindingerne kan behandles kirurgisk efter samme princip. Trykpåvirkningen fjernes fra den tilsvarende nerve ved hjælp af nøglehulskirurgi, hvor kirurgen opnår adgang til nerven via den del af tindingen, som er dækket af hår. Den tredje mulighed er at fjerne trykket på en nerve i halsen.

Det er af afgørende betydning, at alle tilfælde undersøges individuelt, og at hver enkelt patient gennemgår en test med botulinumtoksin (Botox), inden vedkommende kommer i betragtning til indgrebet. Hvis migrænesymptomerne bedres med mere end 50 % i de første otte uger efter indsprøjtningen af botulinumtoksin, er det et positivt tegn på, at migræneindgrebet vil få et godt udfald.

Ud over lindring af migrænesymptomerne vil patienten opleve, at "vredesrynkerne" mellem øjenbrynene udglattes og i de fleste tilfælde forsvinder.