Σήμα εκδότη

Medsteps AG
Dorfplatz 6
6330 Cham
Switzerland

Chairman: Rolf Scherrer

Trade register:
Handelsregister des Kantons Zug
CH-170-3.036.487-0

Value Added Tax Identification Number:
CHE-282.606.173 MWST

Contact:
Telephone: 0041 55246 6263
Telefax: 0041 55246 6264
E-Mail: impressum@medsteps.ch


Ανάπτυξη και προγραμματισμός

infomax®Gesellschaft für Multimedia-Kommunikation mbH

Πνευματικά δικαιώματα

Οι δημοσιεύσεις σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα της Γερμανίας. Οποιαδήποτε συμβολή από τρίτους έχει αναφερθεί ως τέτοια. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία και οποιαδήποτε άλλη χρήση, χρειάζεται ή έγγραφη έγκριση του Dr. Muehlberger ή του συγγραφέα. Επιτρέπεται να κατεβάσετε και να κάνετε αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας μόνο για ιδιωτική χρήση.