Απλά απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ
Ο «οδηγός ημικρανίας» θα σας δείξει ακριβώς τι εννοούμε.
Υπάρχουν φορές που να έχετε βουλωμένη ή ερεθισμένη μύτη κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ημικρανίας;
 
 
Οι κλάδοι του τρίδυμου νεύρου διαπερνούν τις βλεννώδεις μεμβράνες της μύτης σας σε αυτό το σημείο. Οι κλάδοι αυτοί όταν φλεγμαίνουν προκαλούν πόνο και πρήξιμο των βλεννώδων μεμβρανών.
Νιώθετε πίεση ή πόνο μέσα ή πίσω από τα μάτια?
 
 
Το τρίδυμο νεύρο που έχει πρηστεί και έχει φλεγμονή βγαίνει μέσα από την κοιλότητα του ματιού. Αυτό σας κάνει να νιώθετε πίεση μέσα ή πίσω από το μάτι.
Πιέζετε ή κάνετε μασάζ στα σημεία αυτά κατά τη διάρκεια μιάς κρίσης ημικρανίας;
 
 
Τα ερεθισμένα νεύρα περνούν ακριβώς κάτω από το δέρμα στο σημείο αυτό. Εφαρμόζοντας πίεση στο νεύρο, σας δίνει προσωρινή ανακούφιση.
Αυτή η περιοχή πονάει;
 
 
Τα νεύρα περνάνε μέσα από τον επισκύνιο μύ στο σημείο αυτό. Η ένταση των μυών ερεθίζει αυτά τα νεύρα, προκαλώντας πόνο.
Πονάτε σε αυτό το σημείο και το πιέζετε κατά τη διάρκεια μίας κρίσης ημικρανίας;
 
 
Αυτό το νεύρο περνά μέσα από τον κροταφικό μυ στο εξωτερικό χείλος της οφθαλμικής κόγχης. Πίεση των δακτύλων σε αυτό το νεύρο μπορεί να σας δώσει προσωρινή ανακούφιση σε αυτό το σημείο επίσης.
Νιώθετε παλλόμενο πόνο σε αυτή τη περιοχή κατά τη διάρκεια των κρίσεων ημικρανίας;
 
 
Η παλλόμενη κροταφική αρτηρία είναι διογκωμένη. Εφαρμόζοντας πίεση σε αυτή την αρτηρία μπορεί να σας δώσει προσωρινή ανακούφιση.
Νιώθετε δυσκαμψία ή ένταση στον αυχένα σας πριν ή κατά τη διάρκεια της κρίσης ημικρανίας;
 
 
Ο ερεθισμός του τρίδυμου νεύρου συνοδεύεται και από ερεθισμό του ινιακού νεύρου όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Το γεγονός αυτό προκαλεί τάση στους μύες του αυχένα.
Πονάτε σε κάποιο από αυτά τα δύο σημεία κατά τη διάρκεια μίας κρίσης ημικρανίας;
 
 
Το ινιακό νεύρο διαπερνά τον τραπεζοειδή μυ και τον ημιακανθώδη μυ στο σημείο αυτό. Το νεύρο διασταυρώνεται με την αρτηρία και προκαλεί πόνο σε δύο σημεία.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω δείκτη για να μας υποδείξετε εάν οι ημικρανίες σας, επηρεάζουν περισσότερο την αριστερή ή τη δεξιά σας πλευρά.
50%
αριστερά δεξιά
Το προφίλ της ημικρανίας σας είναι πλέον πλήρες
Πατήστε «Επόμενο» για το ερωτηματολόγιο της ημικρανίας