Δημοσιεύσεις

Είναι διαθέσιμη εδώ μια επιλογή δημοσιευμένων άρθρων σχετικά με την χρήση βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α και την χειρουργική προσέγγιση Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα άρθρα ως αρχεία.

1. Εκδόσεις Κέντρου χειρουργικής επέμβασης ημικρανίας

Εκδόσεις, Συνεισφορές σε βιβλία, Δημοσιευμένα αποσπάσματα, Πόστερ, Διαλέξεις συνεδρίων

2. Διεθνείς δημοσιεύσεις

Βιβλιογραφία για την εγχειρητική θεραπεία κατά της ημικρανίας