سؤالات متداول


بوتاکس چگونه عمل می¬کند؟ آیا عوارض جانبی دارد؟

بوتاکس مانع انتقال تکانه¬های عصبی به عضله می¬شود. در نتیجه، موقتاً تنشی در این ناحیه حس نمی¬شود. دو سه روز پس از تزریق بوتاکس اثر می¬کند. تزریق می¬تواند منجر به سوزش کوتاه¬مدت نقطۀ تزریق شود. حدود 2 درصد از بیماران نیز ممکن است عضلات پلک¬شان به صورت کوتاه¬مدت سست شود یا مقدار کمی خون به شکل کبودی در آن نقطه جمع شود.

در صورت مصرف داروی میگرن دیگر، می¬توان از بوتاکس استفاده کنم؟

میزان بوتاکس مصرفی آنقدر اندک است که اثر آن به شکل هدفمند در ناحیۀ کوچکی در نقطۀ تزریق است. مادۀ فعال سم بوتولینوم در بدن به شکل نظام¬مند قابل تشخیص نیست و هیچ گزارش یا نشانه¬ای مبنی بر تداخل آن با داروهای دیگر وجود ندارد.

بعد از تزریق اولیۀ بوتاکس در معاینۀ مقدماتی می¬توانم تا خانه رانندگی کنم یا به تنهایی با اتوبوس مسیر را طی کنم؟

با توجه به میزان بوتاکس مصرفی، بیماران هرگز دچار عوارض جانبی نظام¬مندی مانند تهوع یا سرگیجه نمی¬شوند. تزریق منجر به هیچ محدودیتی نمی¬شود.

بوتاکس برای چه مدت اثر دارد؟

مدت میانگین تأثیر بوتاکس دو تا چهار ماه است. هر چقدر به سمت پایان این مدت می-رویم، بیمار ممکن است به تدریج چین خشم را ایجاد کند.

چند بار می¬توان از بوتاکس استفاده کرد؟

در حال حاضر، دانش زیادی دربارۀ عوارض جانبی احتمالی ناشی از سال¬ها مصرف بوتاکس وجود ندارد. چون تا کنون در موارد استفادۀ مکرر از بوتاکس عوارض جانبی مشاهده نشده است، اثرات مضر بلندمدت این کار غیرمحتمل است.

چطور می¬توان فهمید که این درمان برای میگرن فرد مناسب است؟

بعد از ارزیابی داده¬های موجود در پرسشنامه، تصمیم دربارۀ اینکه آیا درمان بوتاکس مناسب است یا خیر گرفته می¬شود. اثر آرمش عضلانی به علت تزریق بوتاکس برای هشت هفته در دفترچۀ یادداشت میگرن ثبت می¬شود. تغییرات در علائم میگرن در این دوره باید بدون ابهام باشد، یعنی باید از نظر تعداد دفعات و شدت حملات بهبودی بیش از 50 درصد حاصل شده باشد. در این صورت، گزینۀ عمل در مشاورۀ بعد از این دوره بررسی می¬شود.

در صورتی که آزمایش بوتاکس بهبود لازم را ایجاد نکند چه اتفاقی می¬افتد؟

در چنین صورتی، توصیه می¬کنیم که عمل انجام نشود. متخصص مغز و اعصاب تیم¬مان خوشحال می-شود تا جایی که مایل¬اید دربارۀ گزینه¬های جایگزین و تغییرات احتمالی درمان¬تان به شما مشاوره دهد.

آیا دلایلی برای عدم انجام آزمایش بوتاکس وجود دارد؟

بارداری یا احتما آن و وجود آکنه در صورت با آزمایش بوتاکس تناقض دارند.

برای عمل، به چه بیهوشی نیاز است؟

عمل با بیهوشی عمومی انجام می¬شود. معاینه-های اولیه برای این کار در هزینه¬های عمل منظور شده است.

بعد از عمل، چه مدت باید در بیمارستان بمانم؟

بعد از عمل می¬توانید در همان اوائل عصر بیمارستان را ترک کنید. در صورتی که سفری طولانی در پیش دارید، توصیه می¬شود که در طی شب در بیمارستان بمانید و در صورت لزوم این کار را می¬توانید بدون هیچ مشکلی هماهنگ کنید.

بخیه¬ها کی کشیده می¬شوند؟

در ناحیۀ پلک، بخیه¬ها معلوم نیستند. انتهای نخ¬ها در قسمت¬های بیرونی و درونی گوشه¬های چشم با کمک نوارهای کوچک گچ ثابت شده¬اند. این نوارها بعد از پنج روز برداشته می¬شوند و بخیه¬ها بدون هیچ گونه دردی کشیده می¬شوند.

بعد از عمل، ظاهرم فرقی می¬کند؟

نه. تنها تغییر مشهود در بیمار این است که چروک خشم بین ابروها دیگر شکل نمی-گیرد. در حالیکه این چروک¬ها پیش از عمل خیلی مشخص باشند، بعد از عمل محو می¬شوند یا بسیار کمتر به چشم می¬آیند.

جای برش معلوم است؟

برش در چین پلک زده می¬شود و تنها در چند هفتۀ نخست پس از عمل مشخص است.

بعد از عمل، چند مدت چشم¬ها متورم می¬ماند؟

پلک¬ها در طی عمل به منظور پیشگیری از ورم با آب یخ استریل سرد می¬شوند. ورم برای حدود ده تا داوزده روز مشخص است.

بعد از عمل، می¬توانید تا خانه به تنهایی رانندگی کنید؟

به علت بیهوشی عمومی، نباید تحت هیچ شرایطی خودتان تا خانه برانید. بدون شک، وجود فرد همراه را توصیه می¬کنیم.

چند وقت بعد از عمل نمی¬توانم کار یا ورزش کنم؟

بیماران نباید به مدت دو هفته کار کنند و هیچ فعالیت شدید بدنی مانند ورزش را نباید به مدت شش هفته انجام دهند.

آیا این عمل مشمول طرح¬های بیمۀ سلامت می-شود؟

لطفاً روی هزینه¬ها کلیک کنید.

باید چند وقت مرخصی استعلاجی گرفت؟

بیماران باید به مدت دو هفته مرخصی استعلاجی بگیرند.

در مجموع درمان چقدر طول می¬کشد؟

بعد از ارزیابی داده¬های موجود در پرسشنامه، تصمیم می¬گیریم که آیا درمان بوتاکس معقول است یا خیر. برای هشت هفته، تأثیر آرمش عضلاتی که توسط بوتاکس تحریک شده¬اند در دفترچۀ یادداشت میگرن ثبت می-شود. تغییرات در علائم میگرن در این دوره باید بدون ابهام باشد، یعنی باید از نظر تعداد دفعات و شدت حملات بهبودی بیش از 50 درصد حاصل شده باشد. در این صورت، گزینۀ عمل در مشاورۀ بعد از این دوره بررسی می-شود. بعد از عمل، دو هفته نقاهت توصیه می-شود.