ضمانت کیفیت

مرکز جراحی میگرن آتن سلامت و تندرستی بیمارانش را بسیار جدی می¬گیرد. مراقبت شخصی، تشخیص فردی، و درمان متناسب با همکاری نزدیکِ تیمی از متخصصین بسیار مجرب و باتجربه انجام می¬شود. این متخصصین از حوزه¬های گوناگون جراحی پلاستیک، مغز و اعصاب، و گوش و حلق و بینی¬اند.

سوابق بیمار از طریق برنامۀ کامپیوتری که به صورت ویژه برای درمان میگرن از طریق جراحی ساخته شده است مدیریت می¬شوند. مناسب بودن بیمار برای روش¬کار میگرن با تحلیل سابقۀ پزشکی فرد تأیید می¬شود. در این راه، علائم میگرن بیمار به صورت عمقی تحلیل می-شود و سبک زندگی و عوامل تحریک¬کنندۀ بالقوۀ میگران پایش می¬شود. تیم مرکز جراحی میگرن چند صد روش¬کار جراحی تا به امروز انجام داده است.

مقالات منتشرشده