درمان

برای میگرن درمان¬های متفاوتی از طب پیشگیرانه گرفته تا درمان مقابله¬ای، تجویز صرف دارو و درمان¬های جایگزین وجود دارد.

طب پیشگیری

بسیاری از افراد مبتلا به میگرن راهبردهایی در طی گذر زمان ایجاد کرده¬اند که می¬تواند تعداد دفعات حملات میگرن را کاهش دهد. این راهبردها می¬تواند شامل مواجهه با موقعیت-های پراسترس از طریق درمان رفتاری، رژیم-های غذایی ویژه، تکنیک¬های آرمش یا طب سوزنی باشد. ورزش¬های استقامتی مانند دویدن یا دوچرخه¬سواری نیز می¬تواند مؤثر باشد. مبتلایان همچنین می¬توانند با دکترشان دربارۀ طب پیشگیری گفتگو کنند. این درمان برای پیشگری از حمله بعد از دفعۀ اول تجویز می¬شود. بلوک¬کننده¬های بتا و کلسیم جزء گزینه¬های پیشگیری¬اند.

تجویز دارو برای میگرن

در گذر سال¬ها، تحولات بسیاری در داروهای مربوط به میگرن رخ داده است. این درمان¬ها نمی¬توانند از وقوع میگرن جلوگیری کنند، اما می¬توانند درد و دیگر علائم مرتبط با میگرن را کاهش دهند.

بسیاری از بیماران مبتلا به میگرن خودشان بدون تجویز داروهایی مانند مسکن¬ها علائم میگرن را درمان می¬کنند. با این حال، سوء مصرف نوع اشتباۀ مسکن می¬تواند باعث تحریک میگرن شود. به بیمارانی که در فکر مصرف دارو برای میگرن¬شان هستند قویاً توصیه می-شود که با فردی شاغل در حوزۀ بهداشت و درمان مشورت کنند تا برنامۀ درمانی شخصی به آنها توصیه کند و بتواند پاسخ بیمار به درمان را پایش کند.

از دهۀ نود، داروهایی به نام تریپتان¬ها به صورت ویژه برای حملات میگرن طراحی شده¬اند. در برخی از مبتلایان و نه همۀ آنها، تریپتان¬ها علائم میگرن را کاهش می¬دهد. با این حال، تریپتان¬ها علائم را درمان می¬کنند، یعنی نمی¬توانند کاری با علّل میگرن کنند. حتی در صورت مصرف این داروها، حملات به فراوانی قبل رخ می¬دهند.