علّل

نظریه¬ها

دلیل واقعی میگرن مشخص نیست. نظریه¬های فراوانی در این باره وجود دارد، اما هیچ تحقیقی هنوز به شکل رضایت¬بخش مؤلفه¬های گوناگون میگرن را توضیح نداده است.

اکنون این موضوع پذیرفته شده است که میگرن در درجۀ اول بیماری رگ¬های خونی نیست و به نوسانات فشار خون مرتبط نیست. تصور بر این است که عدم تعادل سروتونین می¬تواند موجب میگرن شود. همچنین نشانه¬هایی وجود دارد که میگرن با صرع ارتباط دارد، گرچه تمام مبتلایان خودشان صرع ندارند یا با افراد مبتلا به صرع نسبتی ندارند. منابع فراوانی می¬گویند که عوامل ژنتیکی در میگرن نقش دارند، با این حال، این موضوع ثابت نشده است. یافتن ژنی خاص به خودی خود موضوع را تبیین نمی¬کند و راه¬حلی برای این مشکل فراهم نمی¬کند.


علّل

میگرن شرایط پیچیده¬ای با علائمی بسیار گوناگون است، که بر افراد مختلف به شیوه-های گوناگون تأثیر می¬گذارد. علّل حملات میگرن بین افراد مختلف متفاوت است و بسیاری از حملات میگرن علّل متعددی دارند.

برای مثال، بسیاری از مبتلایان که مقادیر کم الکل می¬توانند بخورند، در صورت نوشیدن شامپاین دچار حملۀ میگرن می¬شوند. در برخی زن¬ها، حملات مگرن ارتباط نزدیکی با تغییرات هورمونی دارد، و در برخی دیگر، اصلاً چنین ارتباطی در کار نیست. در برخی، تعداد میگرن¬ها پس از بارداری افزایش می¬یابد، در حالیکه در برخی دیگر در طی باردای میگرن¬ها کاملاً ناپدید شده¬اند.

برخی مواد غذایی خاص ممکن است باعث میگرن شوند، گرچه باز هم نمی¬توان موضوع را به کل بیماران تعمیم داد. در برخی بیماران، تغییری ساده در سبک زندگی مانند خواب کمتر یا بیشتر از حالت عادی می¬تواند موجب حمله شود. استرس بدون شک عاملی بنیادین است، گرچه در زندگی روزمره پایش استرس دشوار است و حتی کنترل آن دشوارتر است. محدودۀ علّل بی¬نهایت است.

درک علّل یا عوامل تحریک¬کنندۀ حمله میگرن می¬تواند گامی مفید به سوی شناسایی ابزارهای بالقوۀ حل مشکل باشد. به افراد مبتلا به سردرد یا میگرن قویاً توصیه می¬شود که دفترچۀ یادداشت میگرن داشته باشند و در آن زمان شروع سردردها و تعداد دفعات را همراه با علائم دیگر (برای مثال، تهوع یا دید تار)، مدت زمان درد، مکان درد، و اینکه درد سوزن سوزن یا ضربان¬دار است ثبت کنند. به علاوه، مبتلایان باید رژیم غذایی، هرگونه داروی مصرفی، فعالیت جسمانی، اختلال-های خواب یا تغییرات محیطی را ثبت کنند. دفترچۀ یادداشت میگرن فرد شاغل در حوزۀ بهداشت و درمان را قادر می¬سازد که تصویری از حملات بسازد و دریابد که بیمار به میگرن یا نوع دیگری از سردرد مبتلا است.

عوامل تحریک¬کننده

چند سال پیش، دانشمندان نواحی محرکی در سر و گردن را مشخص کردند که می¬تواند در صورت تحریک بیش از حد باعث حملۀ میگرن شود. بیماران میگرن معمولاً شکایت می¬کنند که منبع اصلی دردشان در پیشانی، شقیقه، و گردن¬شان است و بسیاری می¬توانند مرحلۀ اولیه حمله را با ماساژ ناحیۀ اطراف دماغ و ابروها به تعویق بیاندازند (اما نمی¬توانند از آن پیشگیری کنند).

درست بالای ابرو، شاخه¬ای از عصب سه¬قلو از بین عضله¬ای به نام عضلۀ چین¬دهنده می¬گذرد. در بسیاری از افراد، تعامل عضلۀ چین¬دهنده و عصب سه¬قلو ممکن است باعث حملۀ میگرن شود. عضلۀ چین¬دهنده بالای ابروها واقع است و یکی از عضلاتی است که مسئول ایجاد «خطوط اخم» یا دیگر حالات چهره در آن بخش است. بخشی از عصب سه¬قلو از عضلۀ چین¬دهنده می-گذرد. در نتیجۀ تحریک این عصب، رشته¬ای از رویدادها رخ می¬دهد که ممکن است منجر به حملۀ میگرن شود.

به مدت بیش از سی روز، نقش عصب سه¬قلو به عنوان علت میگرن بررسی شده است. اعمال فشار بر این عصب، اگر باعث منقبض شدن عضلۀ چین¬دهنده شود، باعث رشته¬ای از رویدادها می-شود که ممکن است منجر به حملۀ میگرن شود.