Kontrola jakości

Centrum Chirurgii Migreny w Atenach bardzo poważnie traktuje zdrowie i dobre samopoczucie swoich pacjentów. Indywidualna opieka nad każdym pacjentem, indywidualna diagnostyka i specjalnie dostosowane do pacjenta leczenie prowadzone są w ścisłej współpracy z zespołem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z szerokiego spektrum specjalizacji, w tym chirurgów plastycznych, neurologów i otolaryngologów.

Wpisy pacjentów są zarządzane za pomocą programu komputerowego opracowanego specjalnie dla potrzeb chirurgii migreny. To, czy pacjent kwalifikuje się do Zabiegu na migrenę, ustala się analizując historię choroby poszczególnych pacjentów, dokonując dogłębnej analizy objawów migreny i stale monitorując styl życia i potencjalne czynniki wywołujące migrenę. W ramach usług pozabiegowych w ciągu pierwszego roku po zabiegu przeprowadza się kilka wizyt kontrolnych, w celu monitorowania długoterminowych skutków Zabiegu. Zespół w Centrum Chirurgii Migreny do chwili obecnej przeprowadził kilkaset zabiegów chirurgicznych.

Publikacje