Fakta a čísla

Slovo migréna pochází z řeckého „hemicrania“ a znamená „půlhlavý“, což odkazuje na ostrou tepající bolest, kterou pacienti často pociťují na jedné straně hlavy. Historie migrény sahá až 4000 let do minulosti a zmínky o ní lze najít i v biblických textech.

  • Migréna je nejrozšířenější neurologické onemocnění v rozvinutém světě: je častější než astma, epilepsie a cukrovka dohromady.
  • Na celém světě trpí migrénou asi 15 procent všech mužů a žen.
  • Ve Spojeném království je to pak téměř šest milionů lidí.

Navzdory četnosti této nemoci je s ní stále spojováno mnoho mýtů a omylů; mnoho lidí si například myslí, že postihuje pouze ženy, jiní zase věří, že takto postižení lidé jsou jednoduše hypochondři. Pravda je, že lidé, kteří touto nemocí netrpí, ji jen zřídka berou vážně. A to navzdory tomu, že bolest doprovázející migrénu je nesnesitelná, a přestože může výrazně zhoršovat kvalitu vašeho života, většina lidí, které postihuje, trpí v tichosti.


  • Jen asi 40 procent pacientů trpících migrénou je správně diagnostikováno.
  • 70 procent pacientů s migrénou nepodstupuje vhodnou léčbu.
  • Více než 50 procent všech postižených nikdy nejde nebo už nechodí k lékaři.

Různé druhy migrény

I když žádní dva pacienti s migrénou nemají úplně stejné symptomy, Mezinárodní společnost pro bolest hlavy (International Headache Society, IHS) pro migrénu vyčlenila zvláštní kategorii, aby ji odlišila od běžných symptomů bolesti hlavy. Dvě nejběžnější formy migrény jsou „jednoduchá“ migréna, nebo také migréna bez aury, a „klasická“ migréna, nebo-li migréna s aurou.

Aura je lékařský termín používaný k popisu řady neurologických symptomů, které mohou migrénu doprovázet: nejčastěji jsou to poruchy vidění, ale pacienti mohou pociťovat také otupělost nebo brnění, malátnost nebo až ztrátu rovnováhy a závrať.

„Jednoduchá“ migréna (migréna bez aury)

Většina pacientů s migrénou, asi 85 procent, trpí migrénou bez aury. Mezi její symptomy patří silné a opakující se bolesti hlavy hlavně na jedné straně, během záchvatu se ale mohou strany vystřídat, stejně jako se mohou vystřídat mezi jednotlivými záchvaty, nebo se mohou dokonce postupně rozšířit na celou hlavu.

Při „jednoduché“ migréně tuto ostrou, tepající bolest obecně doprovází nevolnost, zvracení a přecitlivělost na světlo, zvuky a pachy. Záchvat může trvat od čtyř až do 72 hodin. Při záchvatu migrény nemá postižený obvykle jinou možnost, než ležet v temné místnosti až do doby, kdy symptomy odezní.

„Klasická“ migréna (migréna s aurou)

Přibližně pro 15 procent postižených je aura začátkem záchvatu. Pro tuto fázi je charakteristická řada neurologických symptomů (symptomy aury), které se obvykle rapidně zhorší během pěti až 20 minut a přetrvávají po dobu od 30 do 60 minut.


Čtyři stádia migrény

Záchvat migrény se dělí do čtyř různých stádií, jejichž intenzita se u jednotlivých pacientů liší a může se postupem času měnit.

Premonitorní stádium

Záchvat migrény se obvykle ohlásí několik hodin nebo dní předem prostřednictvím únavy, podrážděnosti, euforie, ztráty chuti k jídlu nebo naopak jejím zvýšením a/nebo snížené schopnosti odolávat každodennímu tlaku.

Stádium aury

Přibližně pro 15 procent postižených je aura začátkem záchvatu. Pro toto stádium jsou typické různé neurologické symptomy, včetně zhoršeného vidění, ztráty koncentrace a obtíží s mluvením, senzorických symptomů, například brnění a nepříjemného pocitu na jedné straně těla. V průběhu pěti až 20 minut se symptomy obvykle rapidně zhorší a přetrvávají po dobu 30 až 60 minut.

Stádium bolesti hlavy (hlavní záchvat)

V tomto stádiu se projevuje silná bolest hlavy, která může u některých pacientů být doprovázena dalšími symptomy, jako je nevolnost nebo zvracení a průjem. Protože běžné senzorické podněty, jako je sluneční svit nebo hudba, bolest zhoršují, trpící člověk se většinou stáhne do temné a tiché místnosti. Bez léčby může toto stádium trvat od čtyř až do 72 hodin.

Stádium odeznívání (postdrom)

Během tohoto stádia symptomy migrény postupně odeznívají, pacienti jsou však často zcela vyčerpaní, trpí výkyvy nálad a může u nich docházet k poruchám soustředění, které mohou přetrvávat ještě dva dny po záchvatu.

To, co ve stádiích migrény zahrnuto není, je strach z dalšího záchvatu, který mnozí pacienti pociťují v obdobích bez bolesti. V nejhorších případech se tento strach stane stálým společníkem, který přeroste v pocit trvalé úzkosti a může narušovat rodinný život, vztahy, kariéru i volný čas postiženého.