Proces výběru

Procedura k léčbě migrény je jediným přístupem, který nezačíná u symptomů, ale u základní příčiny migrény. Tato procedura dává mnohým postiženým skutečnou možnost zcela se od svých migrén osvobodit, nebo alespoň dramaticky snížit sílu a četnost záchvatů.

Neexistuje jediná léčba pro všechny: ani procedura k léčbě migrény není vhodná pro všechny pacienty. Úspěch procedury stojí na identifikačním procesu pacienta, který má několik fází a sestává ze série diagnostických testů prováděných kvalifikovaným lékařem. Níže je uvedeno pět kroků spojených s procedurou k léčbě migrény.

1. krok: Migrénový dotazník

Je to migréna, nebo to není migréna? To je vůbec první otázka, kterou si v našem chirurgickém centru pokládáme, než přistoupíme k dalším krokům. Pacienti, kteří mají o proceduru k léčbě migrény zájem, budou požádáni, aby vyplnili komplexní dotazník obsahující otázky týkající se jejich rodinné anamnézy, symptomů migrény, klinických charakteristik, možných spouštěčů a četnosti záchvatů a také všech dosud užívaných léků a podstoupené doplňkové léčby. Dotazník je možné si vyžádat v našem chirurgickém centru nebo stáhnout z našich webových stránek.

2. krok: pohovor s pacientem a diagnóza

Když pacient vyplní dotazník, čeká ho pohovor s kvalifikovaným chirurgem, který určí, zda pacient trpí migrénou nebo ne, a pokud ano, o jaký typ migrény jde. Následně lékař společně s pacientem sestaví celkový obraz charakteristik pacientovy migrény a jejího spouštěče nebo spouštěčů. K rozhodnutí o tom, zda bude procedura k léčbě migrény provedena, jakmile a pokud bude zřejmé, že k migréně dochází následkem vzájemného působení svalu corrugator supercilii a trojklaného nervu nebo v jednom z dalších relevantních spouštěcích bodů.

3. krok: test botulinovým toxinem

Test botulinovým toxinem efektivně simuluje dlouhodobý účinek chirurgického zákroku, a tudíž dokáže určit, zda je pro pacienta operace k léčbě migrény vhodná nebo ne. Lékař injekčně vpraví botulinový toxin typu A do jednoho nebo více spouštěcích bodů. Během této doby se sval uvolní, takže dále nedráždí trojklaný nerv, čímž zabraňuje sledu událostí, které mohou vést k záchvatům migrény.

4. krok: deník

Za účelem sledování, zda byl test botulinovým toxinem úspěšný, si pacient zaznamenává symptomy své migrény do deníku bolesti po dobu osmi týdnů. V případě, že v tomto období dochází k záchvatům migrény méně často a jsou méně intenzivní, šance, že bude procedura úspěšná, se výrazně zvyšuje.

5. krok: operace

Na rozdíl od krátkodobého efektu botulinového toxinu typu A přinese procedura k léčbě migrény pacientovi dlouhotrvající úlevu. Operace trvá asi hodinu, provádí se v celkové anestezii a může se provádět ambulantně.