Studie prokázala účinnost chirurgického zákroku při léčbě migrény

Placebem kontrolovaná studie, kterou realizovala renomovaná Clevelandská univerzita v USA prokazuje to, co víc než 1500 pacientů po celém světě už ví z vlastní zkušenosti: chirurgická léčba migrény, takzvaná „operace migrény“ je účinná – i podle vědeckých standardů. Odborníci o studii hovoří jako o základu pro dávno potřebné uznání léčebné metody, která vykazuje vysokou úspěšnost už téměř deset let a pacientům trpícím migrénou dala novou kvalitu života.

Jednoznačné výsledky ve formě komplexní studie

Výsledky hodnocení dat mluví samy za sebe: polovina z operovaných pacientů (57,1 %) při kontrole nejméně po 12 měsících uvedla, že jejich obtíže zcela ustaly. Ti jsou považováni za zcela uzdravené. V kontrolní skupině toto platilo pouze pro jednoho pacienta (3,8 %). Více než 50% zmírnění obtíží spojených s migrénou zaznamenalo 83,7 % operovaných pacientů, přičemž ve skupině pacientů, kteří podstoupili pseudooperaci, bylo odpovídající zlepšení pouze 57,7 %.

Studie tedy potvrzuje, že chirurgická léčba migrény je účinnou léčebnou metodou.

Tato prospektivní randomizovaná studie (Guyuron et al.; 2009) se uskutečnila ve zcela placebem kontrolovaných podmínkách: zatímco jedna skupina pacientů skutečně podstoupila operaci, u druhé skupiny došlo pouze k předstírané operaci (pseudooperaci). To znamená, že svým významem studie odpovídá dvojitě zaslepené studii, která se ve farmakologickém výzkumu považuje za zlatý standard.

Opětovné vyhodnocení operace migrény požadované oponenty

Od prvního provedení v roce 2000 je operativní léčba migrény vystavena hlasité kritice mnoha neurologů, kteří upozorňují mimo jiné na nedostatečnou vědeckou průkaznost její účinnosti. Publikace studie teď tyto argumenty vyvrátila. Zejména pak forma studie, která bere kromě jiného v úvahu možný placebo efekt léčby, a statisticky významná data získala mezi odborníky vysoké uznání (včetně Janis; 2009). Navíc je operativní léčba migrény jedinou léčebnou metodou, která bojuje s příčinami záchvatů migrény a nikoliv s jejich symptomy.

S ohledem na výsledky stávající studie musí být operativní léčba migrény uznána jako účinná možnost léčby ze strany oponentů a zároveň se nyní musí stát předmětem věcné diskuze zaměřené na pacienta. Podle odborníků se operace jeví jako zvlášť vhodná pro pacienty, kteří nereagují nebo nedostatečně reagují na farmakologickou nebo komplementární léčbu.


Přečíst článek