FAQ

Hvor lang tid tager behandlingen alt i alt?

Når spørgeskemaet er udfyldt, skal det besluttes, om botulinumtoksin-behandlingen er et fornuftigt valg. Virkningen af afslapning af de relevante muskler ved stimulering med botulinumtoksin dokumenteres i en migrænedagbog i otte uger. Ændringerne i migrænesymptomerne skal være utvetydige i denne periode, dvs. de skal føre til en forbedring på mindst 50 % med hensyn til hyppighed og intensitet. Hvis dette er tilfældet, diskuteres muligheden for en operation ved en yderligere konsultation, når de otte uger er gået. Efter operationen tilrådes to ugers sygemelding.

Hvordan virker botulinumtoksin? Er der nogen bivirkninger?

Botulinumtoksin hæmmer transmissionen af nerveimpulser til musklen, der således midlertidigt ikke længere kan spændes. Virkningen indtræder to til tre dage efter indsprøjtningen. Indsprøjtningen kan medføre kortvarig svien på indsprøjtningsstedet. Cirka 2 % af patienterne kan også få en kortvarig svækkelse af øjenlågsmuskulaturen eller små akkumuleringer af blod i form af blå mærker.

Kan botulinumtoksin anvendes, hvis jeg tager andre migrænemidler?

Den mængde botulinumtoksin, der bruges, er så lille, at den ønskede virkning kun opnås i et lille område omkring indsprøjtningsstedet. Botulinumtoksin kan ikke påvises systemisk i kroppen, og der er ingen rapporter om eller indikationer af uforligelighed med andre medicinske behandlinger.

Kan jeg køre alene hjem i bil / tage bussen hjem alene efter indsprøjtningen af botulinumtoksin i forbindelse med forundersøgelsen?

Patienterne kan ikke "mærke" botulinumtoksinet på noget tidspunkt. Systemiske bivirkninger, såsom kvalme eller omtågethed, kan ikke opstå med den anvendte mængde. Indsprøjtningen giver ikke anledning til begrænsninger af nogen art.

Hvor længe virker botulinumtoksin?

Virkningen holder gennemsnitligt i to til fire måneder. Når denne periode er ved at være slut, kan patienten igen lidt efter lidt danne vredesrynker.

Hvor ofte kan botulinumtoksin anvendes?

Der findes i øjeblikket ingen detaljeret viden om eventuelle bivirkninger som følge af flere års brug af botulinumtoksin. Da der endnu ikke er set bivirkninger ved gentagen brug, er en skadelig virkning på længere sigt dog usandsynlig.

Hvordan finder man ud af, om behandlingen er velegnet til den migrænetype, man har?

Efter gennemgangen af det udfyldte spørgeskema besluttes det, om en botulinumtoksinbehandling er et fornuftigt valg. Virkningen af den botulinumtoksinforårsagede muskelafslapning dokumenteres i en migrænedagbog i otte uger. Ændringerne i migrænesymptomerne skal være utvetydige i denne periode, dvs. de skal føre til en forbedring på mindst 50 % med hensyn til hyppighed og intensitet. Hvis dette er tilfældet, diskuteres muligheden for en operation ved en yderligere konsultation, når de otte uger er gået.

Hvad sker der, hvis botulinumtoksintesten ikke giver den påkrævede forbedring?

I så tilfælde anbefaler vi, at operationen ikke bliver foretaget. Neurologen i vores team rådgiver dig gerne om alternativer og mulige ændringer af din hidtidige behandling, hvis du ønsker det.

Er der forhold, hvor der ikke bør foretages en botulinumtoksintest?

En igangværende graviditet eller mistanke om graviditet, såvel som aktiv akne i ansigtet er kontraindikationer.

Hvilken bedøvelse er der behov for ved operationen?

The operation is performed under general anaesthesia. The preliminary examinations necessary for this have been contained in the costs of the operation.

Hvor længe skal jeg blive på hospitalet efter operationen?

Operationen gennemføres ambulant, dvs. du kan forlade hospitalet først på aftenen. Hvis du har en lang rejse foran dig, tilrådes det, at du overnatter på hospitalet, hvilket nemt kan arrangeres.

Hvornår fjernes stingene?

Stingene er ikke synlige i området omkring øjenlågene. Trådenes ender fastgøres i de indre og de ydre øjenkroge ved hjælp af små plasterstrimler. Disse strimler fjernes efter fem dage, og stingene fjernes smertefrit.

Vil jeg se anderledes ud efter operationen?

Nej. Den eneste forandring, som er synlig for patienten, er, at der ikke længere kan dannes vredesrynker mellem øjenbrynene. Rynkerne var måske meget tydelige inden operationen, mens de efter operationen vil være betydeligt mindre synlige eller helt forsvinde.

Hvor længe vil øjnene være hævede efter operationen?

Øjenlågene køles med sterilt isvand under operationen for at forebygge hævelse. Hævelsen vil være synlig i cirka 10-12 dage.

Kan man køre alene hjem i bil efter operationen?

Eftersom man har været i fuld narkose, bør man under ingen omstændigheder selv køre bil. Det kan helt klart anbefales at træffe aftale med en om at ledsage og støtte sig.

Hvor længe kan jeg ikke arbejde eller dyrke sport efter operationen?

Patienterne bør ikke arbejde i to uger og bør afholde sig fra alle fysisk krævende sportsgrene i seks uger.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Patienterne sygemeldes i to uger efter operationen.

How long am I off on sick leave?

Patients are put on sick leave for two weeks after the operation.

How long does the treatment take all told?

After the evaluation of the data on the questionnaire, there is a decision whether the treatment is sensible. The effect of relaxation of the muscles in question is documented in a migraine diary for eight weeks. The changes in the migraine symptoms must be unambiguous in this period, i.e. they must result in an improvement of no less than 50% with regard to the frequency and the intensity. If this is the case, the option of an operation is discussed in a further consultation after this period of time. After the operation, two weeks of recovery is advisable.