Udvælgelsesprocedure

Migræneindgrebet er den eneste metode, der ikke tager udgangspunkt i symptomerne, men snarere den årsag, der ligger til grund for migrænen. Dette indgreb giver mange af de ramte en reel chance for at befri sig selv helt for deres migræneanfald eller i det mindste mindske anfaldenes styrke og hyppighed.

Der findes ikke én enkelt behandling til alle: selv migræneindgrebet er ikke velegnet til alle patienter. Helt nødvendig for, at indgrebet bliver vellykket, er den trinvise udvælgelse af egnede patienter, som omfatter en række diagnostiske test, der udføres af en uddannet læge. Her følger en oversigt over de fem trin i tilknytning til migræneindgrebet.

msc_content.link_trigger

Trin 1: Migrænespørgeskemaet

Migræne eller ikke migræne? Dette er det første spørgsmål, som Migræne Kirurgisk Center fokuserer på, inden det besluttes, om der skal tages yderligere skridt. Patienter, som er interesseret i migræneindgrebet, vil blive bedt om at udfylde et omfattende spørgeskema, som omfatter spørgsmål om deres familiemæssige baggrund, migrænesymptomer, kliniske karakteristika, mulige udløsende faktorer og anfaldshyppighed såvel som en gennemgang af al medicinsk behandling og alternativ behandling, som er modtaget til dato. Spørgeskemaet kan rekvireres fra Migræne Kirurgisk Center eller downloades fra hjemmesiden.

Trin 2: Patientinterview og diagnose

Efter patientspørgeskemaet er udfyldt, bliver patienten udspurgt af en uddannet kirurg, som afgør, om patienten lider af migræne eller ikke, og i givet tilfælde, hvilken migrænetype patienten lider af. Derefter udfærdiger lægen og patienten en detaljeret beskrivelse af patientens migrænekarakteristika og

Trin 3: Botulinumtoksintest

Botulinumtoksintesten er en effektiv simulering af langtidsvirkningen af det kirurgiske indgreb og er derfor afgørende for, om migræneoperationen er velegnet til patienten eller ikke. Lægen sprøjter botulinumtoksin type A ind i et eller flere triggerpunkter. I dette tidsrum slapper musklen af og påvirker derfor ikke længere trigeminusnerven, og derfor undgås den bølge af begivenheder, som kan føre til migræneanfald.

Trin 4: Dagbog

For at kontrollere, om botulinumtoksintesten har været vellykket, bliver patienten bedt om at notere sine migrænesymptomer i en smertedagbog i en periode på otte uger. Hvis der i denne periode opstår migræneanfald meget sjældnere, og hvis de er mindre kraftige, er chancen for at opnå succes med migræneindgrebet stærkt forøget.

Trin 5: Kirurgisk behandling

I modsætning til korttidsvirkningen af botulinumtoksin type A giver indgrebet patienten en langvarig lindring af migrænesymptomerne. Migræneoperationen varer cirka en time, gennemføres under fuld narkose og kan foretages ambulant.