פרסומים

מבחר מאמרים שפורסמו על השימוש בבוטוליניום טוקסין סוג A ועל הגישה הניתוחית כפיתרון למיגרנה זמינים כאן. שמות המאמרים המודגשים בכחול זמינים להורדה כקבצים שלמים.

1. פרסומים שונים

פרסומים, תרומות לספרים, תקצירים שפורסמו, הרצאות קונגרס.

2. פירסומים בעולם

ספרות העוסקת בריפוי מיגרנה פעיל