آزمایش سم بوتولینوم

مطالعات گوناگونی دربارۀ درمان میگرن با سم بوتولینوم (با نام تجاری بوتاکس) در سرتاسر جهان انجام شده است. در آمریکا چند سالی است از بوتاکس برای درمان استفاده می-شود و محبوبیت آن در بریتانیا نیز رو به افزایش است. سم بوتولینوم نوع A پروتئین طبیعی است که مانع آزادسازی استیل کولین می¬شود. تکانش¬های عصبی نمی¬توانند به عضله منتقل شود، و عضله نمی¬تواند منقبض شود و به صورت کارآمد از این کار پیشگیری می¬شود.

اثر سم بوتولینوم نوع A حدود دو تا چهار ماه طول می¬کشد. بعد از آن، دوباره استیل کولین دوباره آزاد می¬شود و عضل مدنظر دوباره فعال می¬شود.

در برخی نقاط عصب¬ها از عضلات موجود در سر عبور می¬کنند. وقتی این عضلات منقبض می¬شوند، عصب فشرده می¬شود. علائم میگرن در بسیاری از بیماران به علت انقباض عضلات در نواحی زیر است:

  • در ناحیۀ ابرو
  • در بینی
  • در برخی نقاط شقیقه
  • در نقطه¬ای از قسمت بالای گردن

تزریق سم بوتولینوم نوع A (بوتاکس) عضلات مرتبط را آرام می¬کند. دکتر محل¬های تزریق را بر اساس نقاط تحریک¬کنندۀ بیمار تعیین می¬کند. سپس، بیمار تغییرات علائم را در دفترچۀ یادداشت میگرن ثبت می¬کند.

برای مشاهدۀ برخی پرسش¬های متداول دربارۀ آزمایش سم بوتولینوم نوع A (بوتاکس) اینجا