فقط کافی است که به هشت پرسش زیر با بله یا خیر پاسخ دهید.
قطب¬نمای میگرن¬مان دقیقاً به شما نشان می¬دهد منظورمان کجاست.
گاهی اوقات، در طی حملۀ میگرن احساس گرفتگی یا درد در بینی دارید؟
 
 
رشته¬های عصب سه قلو از اینجا از میان غشاهای مخاطی بینی¬تان عبور می¬کنند. این عصب ملتهب می¬شود و موجب درد و ورم در غشاهای مخاطی می-شود.
در چشم¬های¬تان یا پشت آن احساس درد یا فشار دارید؟
 
 
عصب سه¬قلوی متورم و ملتهب از پشت کاسۀ چشم-تان بیرون می¬آید. به همین دلیل، احساس فشار در چشم¬تان یا پشت آن دارید.
در طی حملات میگرن، این نقاط را فشار یا ماساژ می¬دهید؟
 
 
عصب¬های ملتهب درست از زیر پوست¬تان عبور می-کنند. فشار دادن این عصب¬ها باعث می¬شود که موقتاً احساس آرامش کنید.
این ناحیه درد می¬گیرد؟
 
 
در اینجا، دو عصب از ماهیچۀ چین¬دهنده عبور می¬کنند. تنش عضلانی این عصب¬ها را تحریک می-کند، و باعث درد می¬شود.
در این نقطه احساس درد می¬کنید و در طی حملۀ میگرنی آن را فشار می¬دهید؟
 
 
این عصب از عضلۀ گیجگاهی در لبۀ بیرونی کاسۀ چشم عبور می¬کند. فشار دادن این عصب با انگشت می¬تواند باعث احساس تسکین موقتی این درد شود.
در طی حملات میگرنی، در این ناحیه احساس دردی می¬کنید که انگار می¬گیرد و ول می¬کند؟
 
 
شریان سرخرگ گیجگاهی زیاد شده است. فشار بر این سرخرگ باعث می¬شود به صورت موقت احساس تسکین کنید.
قبل و در طی حملۀ میگرن، گردن¬تان احساس سفتی و کشیدگی دارد؟
 
 
همانطور که قبلاً گفته شد، تحریک عصب سه قلو و عصب اسکیپیتال موجب درد است. تحریک این اعصاب باعث گرفتگی عضلات گردن می¬شود.
در طی حملات میگرن، در یکی از این نقاط احساس درد می¬کنید؟
 
 
عصب اکسیپیتال در اینجا از عضلات ذوزنقه و مهره¬ای عبور می¬کند. این عصب از روی شریان سرخرگ عبور می¬کند و در این دو نقطه موجب درد می¬شود.
با استفاده از نوار لغزندۀ زیر بگوئید که حملات میگرن معمولاً روی سمت راست یا چپ تأثیر می¬گذارد؟
50%
راست چپ
اکنون، نمایۀ میگرن¬تان کامل است.
لطفاً برای مشاهدۀ پرسشنامۀ میگرن روی دکمۀ