ویدئوها


فیلم میگرن
اطلاعات مهم دربارۀ درمان میگرن از طریق جراحی و روش درمان
علم
مقدمه¬ای بر پیش¬زمینۀ پزشکی و شواهد عملی درمان میگرن از طریق جراحی
آزمایش شقیقه
آزمایش ساده¬ای وجود دارد که با آن می¬توانید دریابید که درد شقیقه¬تان نوع خاصی از میگرن است یا خیر.
تریپتان¬ها
برای میگرن¬تان تریپتان مصرف کرده¬اید؟
پیش از جراحی
نحوۀ آماده¬سازی برای عمل پیش¬رو
بعد از جراحی
نحوۀ اطمینان از نقاهت خوب بعد از عمل
بعد از جراحی گردن
اطلاعات زیر به شما کمک می¬کند که نقاهت¬تان راحت¬تر و آرام¬تر باشد.
کشیدن بخیه¬ها
برداشتن سادۀ بخیه¬ها