Proces wyboru

Zabieg na migrenę to jedyne podejście nie zaczynające od objawów, lecz od przyczyn leżących u podstaw migreny. Zabieg daje wielu chorym możliwość uwolnienia się całkowicie od migreny lub przynajmniej zasadniczego ograniczenia dotkliwości i częstości napadów.

Nie ma jednej terapii dla wszystkich: nawet zabieg na migrenę nie jest właściwy dla wszystkich pacjentów. Nieodłącznym elementem sukcesu zabiegu jest wieloetapowy proces identyfikacji przeprowadzany za pomocą testów diagnostycznych wykonywanych u pacjentów przez kwalifikowanych lekarzy. Poniżej jest przedstawiony zarys pięciu kroków związanych z Zabiegiem na migrenę.

Krok 1: Kwestionariusz nt. migreny

Migrena czy nie migrena? To pierwsze pytanie, które zadaje Centrum Chirurgii Migreny przed podjęciem dalszych kroków. Pacjenci zainteresowani Zabiegiem na migrenę będą proszeni o wypełnienie kompleksowego kwestionariusza, który zawiera pytania o historię rodziny, objawy migreny, cechy kliniczne, możliwe czynniki wywołujące migrenę i częstość napadów, a także przegląd wszystkich leków i terapii, którym pacjent poddawał się do chwili obecnej. Kwestionariusz można uzyskać w Centrum Chirurgii Migreny lub ściągnąć z witryny internetowej.

Krok 2: Wywiad i diagnozowanie pacjenta

Po wypełnieniu kwestionariusza przez pacjenta wykwalifikowany chirurg przeprowadza z nim wywiad, w którym ustala, czy pacjent cierpi na migrenę i jeśli tak, to na jaki jej rodzaj. Następnie lekarz i pacjent tworzą kompleksowy obraz cech migreny pacjenta i

Krok 3: Test z toksyna botulinową

Test z toksyną botulinową skutecznie symuluje długoterminowe skutki zabiegu chirurgicznego, a w związku z tym określa, czy pacjent nadaje się, by przejść operację na migrenę, czy nie. Lekarz wstrzykuje toksynę botulinową typu A w jedno lub więcej miejsc wywołujących napady migreny. W tym czasie mięśnie się rozkurczają i nic nie drażni nerwu trójdzielnego, co pozwala uniknąć kaskady zdarzeń prowadzących do napadów migreny.

Krok 4: Dziennik

W celu monitorowania powodzenia próby botulinowej pacjent jest proszony o prowadzenie dziennika bólu i objawów migreny przez osiem tygodni. Jeśli napady migreny w tym okresie zdarzają się dużo rzadziej i są mniej intensywne, znacznie poprawia się szansa na sukces zabiegu na migrenę.

Krok 5: Operacja

W przeciwieństwie do krótkoterminowego efektu toksyny botulinowej typu A, Zabieg na migrenę daje pacjentowi długotrwałą ulgę od objawów migreny. Operacja na migrenę zajmuje około godziny i jest prowadzona w pełnym znieczuleniu; może być przeprowadzana bez przyjmowania pacjenta do szpitala.